Media Brigade

UTTAR PRADESH

Spokesperson- Sri Vinay Ranjan Tiwari, Gorakhpur- # 9415250017

Spokesperson- Sri Madhur Mishra- # 9410037050, 7453835555

Gorakhpur District- Sri Vishal Pratap Maddeshiya- # 9161021807

Deoria District- Dr Pradyumna Sharma- # 9532984365

Pilibhit District- Sri Shahid Ali- # 9368744971

Lucknow District- Sri Ram Krishna Srivastava- # 9695307035

Agra District- Sri Kalyan Singh- # 9808137059

BIHAR

Sitamarhi- Sri Kumar Vishwajeet- # 8789609346
RAJASTHAN

Hanumangarh- Sri Rakesh Goyal- # 7023423173